Life Cover Pack

Life cover Pack

2 in 1

Met DVV Life Cover Pack spaart u onder bepaalde voorwaarden fiscaal voordelig voor uw pensioen. Bovendien bezorgt u uw nabestaanden financiële gemoedsrust.

Gegarandeerd kapitaal

Speel op veilig met deze levensverzekering tak 21. Elke euro die u spaart, krijgt u zeker terug. Bovendien is de intrestvoet gewaarborgd.

Tot 30% belastingvermindering

Met DVV Life Cover Pack kan u aan pensioensparen en langetermijnsparen doen. U zou tot 30% van de premies kunnen terugkrijgen als belastingsvermindering.

Wat is DVV Life Cover Pack?

DVV Life Cover Pack is een tak 21-levensverzekering? waarmee u een aanvullend pensioen en een uitvaartkapitaal opbouwt. Op het moment dat u intekent, beslist u welk bedrag u wil voorzien voor uw uitvaart (min. 2.500 en max. 15.000 euro). Op basis daarvan worden de premies bepaald

Wat moet u weten over DVV Life Cover Pack?

Met DVV Life Cover Pack spaart u voor uw pensioen en uw uitvaart. Voor een maximaal fiscaal voordeel kan u pensioensparen en langetermijnsparen combineren.

Wat zijn de voordelen en kenmerken?

Pensioensparen
via DVV Life Cover Pack Pension

Langetermijnsparen
via DVV Life Cover Pack

Voor wie?
 • U wil een aanvullend pensioen opbouwen en belastingvermindering krijgen. 
 • U wil zorgen voor een kapitaal waarmee uw nabestaanden de begrafeniskosten kunnen betalen.

 

 • U wil een aanvullend pensioen opbouwen en uw belastingvoordeel maximaliseren (vooral interessant als u geen woonkrediet hebt of uw woonbonus nog niet volledig benut met uw woonkrediet). 
 • U wil zorgen voor een kapitaal waarmee uw nabestaanden de begrafeniskosten kunnen betalen.

 

Vanaf welke leeftijd kan u intekenen? Vanaf 18 jaar. Vanaf 18 jaar.
Hoeveel kan u maximaal sparen (in 2020)?
 • Standaard formule : tot 990 euro (bedrag voor 2020).
 • Nieuwe formule : tot 1270 euro (bedrag voor 2020).

Meer info over de bedragen.

 • Standaard formule : tot 297 euro (bedrag voor 2020).
 • Nieuwe formule : tot 317,50 euro (bedrag voor 2020).

Meer info over de bedragen.

Hoeveel belastingvermindering krijgt u? Tot 297 euro (bedrag voor 2020). Tot 717 euro (bedrag voor 2020).
Hoe werkt het? U stort wat u wil wanneer u wil. De intrestvoet geldt voor iedere storting afzonderlijk: vroegere en toekomstige stortingen kunnen een verschillende intrestvoet krijgen, namelijk de intrestvoet die geldt op het moment van de storting. Weet wel dat u zich aan een minimale jaarlijkse storting moet houden om zeker te zijn van het voorziene bedrag voor de uitvaart.
Wat gebeurt er bij overlijden
 • Als u overlijdt voor uw pensioen, wordt het opgebouwde kapitaal uitgekeerd aan de begunstigden die u gekozen hebt.
 • Als u overlijdt na uw pensioen, wordt het uitvaartkapitaal uitgekeerd aan de begunstigden die u gekozen hebt.
 • Wil u tot aan uw pensioen een nog ruimere bescherming? Neem dan een aanvullende waarborg.
Wat zijn de kosten? Instapkosten: maximaal 6% bij elke storting.
Beheerskosten: 0,10% per jaar (maandelijks afgehouden).
Uitstapkosten: normaal betaalt u geen uitstapkosten, behalve als u uw geld vervroegd wil opnemen. Weet dat dat niet aan te raden is omdat u dan zwaar belast wordt. Kiest u toch voor een vervroegde gedeeltelijke of volledige afkoop, dan moet u rekening houden met de volgende elementen: 
 • De uitstapkosten bedragen ofwel 75 euro (bedrag geïndexeerd volgens de consumptie-index ‘gezondheid’ met 1988 = 100) ofwel 5% van de poliswaarde, al naargelang het hoogste van de beide bedragen.
 • Voor het gedeelte van de poliswaarde dat overeenkomt met het ‘Pensioenkapitaal’, zijn de uitstapkosten tijdens de laatste 5 jaar voor de tussentijdse vervaldag 0%.
 • Voor het gedeelte van de poliswaarde dat overeenstemt met het ‘Uitvaartkapitaal’, verminderen de uitstapkosten met 1% per jaar tijdens de laatste 5 jaar die de 90e verjaardag van de verzekerde voorafgaan. Vanaf die verjaardag is de vergoeding dus 0.
Hoe wordt DVV Life Cover Pack belast?
 • Zodra u voor een premie belastingvoordeel gekregen hebt, moet u rekening houden met een belasting op de uitkeringen. De belastingheffing varieert in functie van het fiscale stelsel en een aantal voorwaarden.
 • Voor wat betreft de successierechten zijn de Belgische wettelijke en reglementaire bepalingen van toepassing.

Pensioensparen wordt op de volgende manier belast:

 • In principe: vervroegde taks van 8% op 60 jaar (in normale omstandigheden berekend op de waarde van het tegoed op 60 jaar), maar soms belastingheffing op de uitkering na 60 jaar aan 8% of 33% (afhankelijk van het geval).
 • Bij afkoop voor 60 jaar: belastingheffing aan 8% of 33% of marginale aanslagvoet (afhankelijk van het geval) + lokale opcentiemen/gemeentebelastingen.
 • Bij overlijden van de verzekerde voor 60 jaar: belastingheffing aan 8% + lokale opcentiemen/gemeentebelasting.

 

Langetermijnsparen (indien geen inpandgeving als waarborg voor een lening) wordt op de volgende manier belast:

 • In principe: vervroegde taks van 10% op 60 jaar (in normale omstandigheden berekend op de waarde van het tegoed op 60 jaar), maar soms belastingheffing op de uitkering na 60 jaar aan 10% of 33% (afhankelijk van het geval).
 • Bij afkoop voor 60 jaar: belastingheffing aan 10% of 33% of marginale aanslagvoet (afhankelijk van het geval) + lokale opcentiemen/gemeentebelastingen.
 • Bij overlijden van de verzekerde voor 60 jaar: belastingheffing aan 10% + lokale opcentiemen/gemeentebelasting.

 

Wat zijn de risico’s? Dit product bevat net zoals alle producten van tak 21 risico’s. Denk daarbij aan het kredietrisico (bij faillissement van Belins NV) en het liquiditeitsrisico.

Winstdeelname mogelijk

Bovenop de rente is een deelname in de winst mogelijk. Die is niet gegarandeerd, hangt af van de resultaten en kan ieder jaar wijzigen.

Vanaf uw pensioen betaalt u niets meer

Zodra u op pensioen bent, hoeft u geen premie meer te betalen. Vanaf dan kunnen uw nabestaanden rekenen op het uitvaartkapitaal als er u iets gebeurt.

Geen uitstapkosten 5 jaar voor uw pensioen

Tijdens de laatste 5 jaar voor u op pensioen gaat, kan u uw pensioenkapitaal opnemen zonder een eurocent afkoopvergoeding te moeten betalen.

Flexibele premiebetaling

U stort wat u wil wanneer u wil. U kan gerust een jaar overslaan of een jaar minder betalen. Ook een gespreide betaling van uw premie is mogelijk.

Goed om te weten:

 • DVV Life Cover Pack is een levensverzekering van tak 21 met maximaal 6% instapkosten en met een minimale looptijd van 10 jaar. Bekijk voor de spaardoeleinden, de risico’s (kredietrisico in geval van faillissement van Belins NV en liquiditeitsrisico), kosten, taksen en gegarandeerde intrestvoet de FIF & precontractuele SFDR informatie, de  voorwaarden, de commerciële fiche of ga langs bij een DVV-consulent. Het is belangrijk dat potentiële spaarders deze documenten doornemen voor zij een contract ondertekenen. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.
 • Voor de facultatieve overlijdensdekking wordt de leeftijd van de verzekerde op onderschrijving van het contract tot 65 jaar beperkt. Sommige omstandigheden van overlijden worden niet gedekt. De prestaties worden dan beperkt tot de uitbetaling van de poliswaarde: bijvoorbeeld zelfmoord in het eerste jaar van de dekking of overlijden door alcoholisme of misbruik van geneesmiddelen.
 • De aanvullende verzekering van het risico ongeval wordt afgesloten voor een bepaalde duurtijd (maximaal tot 65 jaar). Deze verzekering biedt geen dekking voor bijvoorbeeld ongevallen die rechtstreeks verband houden met burgeroorlog, opstand, oproer en stakingen. Lees de algemene voorwaarden van de aanvullende verzekering tegen het ongevallenrisico.
 • De aanvullende verzekering van het invaliditeitsrisico – premievrijstelling wordt afgesloten voor een bepaalde duurtijd (maximaal tot 65 jaar). De invaliditeit kan economisch of fysiologisch en volledig of gedeeltelijk zijn. De prestaties zijn in verhouding tot de graad en de duur van de invaliditeit. Deze verzekering biedt geen dekking voor bijvoorbeeld de invaliditeit ten gevolge van ziekte na 60 jaar. Lees de algemene voorwaarden van de aanvullende verzekering tegen het invaliditeitsrisico.